Įmonė

UAB "Prudentis" yra viena iš nedaugelio nepriklausomų investicijų valdymo įmonių Lietuvoje. Įmonė siūlo finansinio turto valdymo paslaugas ir yra įkurta 2005 metais.
 
Mūsų tikslas - uždirbti teigiamą ilgalaikę investicijų grąžą savo klientams, tuo pat metu prisiimant kiek galima mažiau rizikos. UAB "Prudentis" pagrindinė kompetencija yra investavimas į biržose kotiruojamas įmonių akcijas. Investicijas turto valdytojai parenka vadovaudamiesi "vertės" investavimo filosofija.
 
Didžiąją įmonės valdomo turto dalį sudaro fizinių asmenų investiciniai porfeliai, kurių vidutinis dydis yra apie 0,4 mln. eurų. Įmonės valdomi investiciniai fondai Prudentis Global Value Fund ir Prudentis Quantitative Value Fund yra viešai platinami ir prieinami visiems norintiems taupyti ir investuoti. 2016 metų viduryje visos įmonės valdomos lėšos sudarė daugiau kaip 15 mln. eurų.
 

Faktai

UAB "Prudentis" yra Lietuvos Respublikoje registruota licencijuota valdymo įmonė su būstine Vilniuje.

Įmonės veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

UAB "Prudentis" turi licenciją:

  • Valdyti investicinius fondus;
  • Valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
  • Valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius;
  • Konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais;
  • Saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

Prudentis ir įmonės valdomų fondų auditorius - KPMG Baltics, vertybinių popierių saugotojas - Swedbank, AB.