Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.06.14
Fondo grynieji aktyvai: 2,83 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 246,58 EUR
Grąža per dieną: 0,06%
Grąža nuo metų pradžios: -4,22%
Grąža nuo įkūrimo: 146,58%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.06.14
Fondo grynieji aktyvai: 625,57 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 102,87 EUR
Grąža per dieną: -0,20%
Grąža nuo metų pradžios: 6,63%
Grąža nuo įkūrimo: 2,87%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos