Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.08.16
Fondo grynieji aktyvai: 2,70 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 235,49 EUR
Grąža per dieną: 0,45%
Grąža nuo metų pradžios: -8,52%
Grąža nuo įkūrimo: 135,49%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.08.16
Fondo grynieji aktyvai: 635,89 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 104,57 EUR
Grąža per dieną: -0,98%
Grąža nuo metų pradžios: 8,39%
Grąža nuo įkūrimo: 4,57%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos