Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.10.22
Fondo grynieji aktyvai: 2,33 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 207,53 EUR
Grąža per dieną: -1,82%
Grąža nuo metų pradžios: -19,38%
Grąža nuo įkūrimo: 107,53%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.10.22
Fondo grynieji aktyvai: 587,21 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 96,56 EUR
Grąža per dieną: 0,28%
Grąža nuo metų pradžios: 0,09%
Grąža nuo įkūrimo: -3,44%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos