Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.10.18
Fondo grynieji aktyvai: 2,39 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 213,11 EUR
Grąža per dieną: -1,93%
Grąža nuo metų pradžios: -17,22%
Grąža nuo įkūrimo: 113,11%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.10.18
Fondo grynieji aktyvai: 592,78 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 97,48 EUR
Grąža per dieną: -1,04%
Grąža nuo metų pradžios: 1,04%
Grąža nuo įkūrimo: -2,52%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos