Fondų grąža

Data: 2019-04-18

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  -0,07%  5,90%

1,22%

 13,31%

-2,13%

141,65%

9,42%

 241,6525

Prudentis Quantitative Value Fund***

0,00%

 0,00% 1,84%  5,93%  -2,23%

-7,29%

-1,78%  92,7061

* NMP - nuo metų pradžios; 

** Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01;

*** PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15; 2019.03.26 PQVF fondo veikla buvo sustabdyta. PQVF fondo vieneto vertė ir grąžos duomenys yra nurodyti 2019.04.03 dienai.