Fondų grąža

Data: 2017-11-16

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  0,35% -0,58%

25,16%

 28,18%

 34,90%

157,09%

11,95%

 257,0948

Prudentis Quantitative Value Fund

  0,89%

-3,59%  1,47%  -7,11%  -2,88%

-2,88%

-1,03%    97,1160

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.