Fondų grąža

Data: 2018-08-16

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  0,45%  -3,02%

-3,01%

 -8,52%

8,52%

135,49%

9,86%

 235,4906

Prudentis Quantitative Value Fund

-0,98%

 2,94% 0,23%   8,39%  8,84%

4,57%

1,26%  104,5705

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.