Fondų grąža

Data: 2018-04-20

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund 0,17% 0,80%

-6,42%

 -4,95%

17,66%

144,68%

10,72%

 244,6824

Prudentis Quantitative Value Fund

0,11%

2,57% -2,97%  0,28%  -4,31%

-3,25%

-1,01%  96,7476

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.