Fondų grąža

Data: 2017-09-19

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  0,51%  7,45%

12,77%

  15,50%

 29,91%

131,66%

10,78%

 231,6557

Prudentis Quantitative Value Fund

 -0,04%

 1,44% -1,72%  -8,24%  0,20%

 -4,06%

-1,54%  95,9412

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.