Fondų grąža

Data: 2018-10-18

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  -1,93%  -5,62%

-10,00%

 -17,22%

-14,20%

113,11%

8,50%

 213,1075

Prudentis Quantitative Value Fund

-1,04%

 -3,49% -6,12%  1,04%  -3,23%

-2,52%

-0,68%  97,4811

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.