Fondų grąža

Data: 2018-10-22

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  -1,82%  -8,09%

-11,44%

 -19,39%

-18,45%

107,53%

8,18%

 207,5293

Prudentis Quantitative Value Fund

0,28%

 -4,39% -6,58%  0,09%  -4,12%

-3,44%

-0,93%  96,5642

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.