Fondų grąža

Data: 2019-02-21

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  -0,18%  0,15%

12,27%

 17,02%

2,08%

149,58%

9,94%

 249,5810

Prudentis Quantitative Value Fund

-0,91%

 0,89% 0,37%  9,21%  -1,10%

-4,42%

-1,10%  95,5773

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.