Fondų grąža

Data: 2018-06-14

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund 0,06%  1,55%

-0,48%

 -4,22%

17,53%

146,58%

10,63%

 246,5797

Prudentis Quantitative Value Fund

-0,20%

-0,49% 4,72%  6,63%  5,92%

2,87%

0,84%  102,8722

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.