Fondų grąža

Data: 2018-01-18

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund 0,02% 1,26%

3,92%

 1,26%

 30,91%

160,67%

11,88%

 260,6680

Prudentis Quantitative Value Fund

0,32%

2,72% -2,23%  2,72%  -4,98%

-0,90%

-0,30%    99,1025

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.