Fondų grąža

Data: 2018-12-14

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund  -2,08%  -5,96%

-2,29%

 -14,47%

-13,76%

120,19%

8,73%

 220,1868

Prudentis Quantitative Value Fund

0,13%

 -4,02% -11,89%  -5,54%  -6,62%

-8,87%

-2,35%  91,1297

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.