Fondų grąža

Data: 2018-02-22

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund 0,57% -3,10%

-7,20%

 -4,79%

 19,07%

145,09%

10,95%

 245,0900

Prudentis Quantitative Value Fund

-0,51%

-0,82% -2,77%  -0,44%  -11,03%

-3,95%

-1,29%  96,0550

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.