Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

 

Fondo investiciniai vienetai išperkami Fondo dalyviui pateikus užpildytą ir pasirašytą vienetų išpirkimo paraišką, kurią galima rasti šiame puslapyje.

 Prudentis Global Value Fund vienetų išpirkimo paraiška

Vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas parduodamų Fondo investicinių vienetų skaičius.

Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku priimta paraiška Fondo investiciniams vienetams išpirkti yra vykdoma pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 11 val.

Fondo vienetų išpirkimui mokesčiai nėra taikomi.

Jei Fondo vienetai yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, Fondo vienetetų išpirkimo paraiškoje turi pasirašyti abu sutuoktiniai arba turi būti pateikiamas paprastos rašytinės formos sutuoktinio  įgaliojimas, kurio formą galima rasti čia:

 Sutuoktinio įgaliojimas Prudentis Global Value Fund vienetų išpirkimui