Įmonė

UAB "Prudentis" yra viena iš nedaugelio nepriklausomų investicijų valdymo įmonių Lietuvoje. Įmonė siūlo finansinio turto valdymo paslaugas ir yra įkurta 2005 metais.
 
Mūsų tikslas - uždirbti teigiamą ilgalaikę investicijų grąžą savo klientams, tuo pat metu prisiimant kiek galima mažiau rizikos. UAB "Prudentis" pagrindinė kompetencija yra investavimas į biržose kotiruojamas įmonių akcijas. Investicijas turto valdytojai parenka vadovaudamiesi "vertės" investavimo filosofija.
 
Įmonės valdomas investicinis fondas Prudentis Global Value Fund yra viešai platinamas ir prieinamas visiems norintiems taupyti ir investuoti. Prudentis taip pat valdo informuotiesiems investuotojams skirtą fondą Prudentis Fund. 2022 metais visos įmonės valdomos lėšos sudarė daugiau kaip 22 mln. eurų.
 

Faktai

UAB "Prudentis" yra Lietuvos Respublikoje registruota licencijuota valdymo įmonė su būstine Vilniuje.

Įmonės veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

UAB "Prudentis" turi licenciją:

  • Valdyti investicinius fondus;
  • Valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
  • Valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius;
  • Konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais;
  • Saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

Prudentis ir įmonės valdomų fondų auditorius - PricewaterhouseCoopers, vertybinių popierių saugotojas - Swedbank, AB.