Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.09.20
Fondo grynieji aktyvai: 2,60 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 231,87 EUR
Grąža per dieną: 0,54%
Grąža nuo metų pradžios: -9,93%
Grąža nuo įkūrimo: 131,87%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.09.20
Fondo grynieji aktyvai: 627,18 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 103,14 EUR
Grąža per dieną: -0,10%
Grąža nuo metų pradžios: 6,90%
Grąža nuo įkūrimo: 3,14%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos