Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.07.13
Fondo grynieji aktyvai: 2,70 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 235,31 EUR
Grąža per dieną: -0,22%
Grąža nuo metų pradžios: -8,59%
Grąža nuo įkūrimo: 135,31%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.07.13
Fondo grynieji aktyvai: 634,84 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 104,40 EUR
Grąža per dieną: -0,03%
Grąža nuo metų pradžios: 8,21%
Grąža nuo įkūrimo: 4,40%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos