Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2019.03.20
Fondo grynieji aktyvai: 2,15 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 239,00 EUR
Grąža per dieną: -1,15%
Grąža nuo metų pradžios: 12,06%
Grąža nuo įkūrimo: 139,00%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2019.03.20
Fondo grynieji aktyvai: 570,45 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 93,30 EUR
Grąža per dieną: -0,69%
Grąža nuo metų pradžios: 6,61%
Grąža nuo įkūrimo: -6,70%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos