Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.06.19
Fondo grynieji aktyvai: 2,81 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 244,69 EUR
Grąža per dieną: -0,04%
Grąža nuo metų pradžios: -4,95%
Grąža nuo įkūrimo: 144,69%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.06.19
Fondo grynieji aktyvai: 635,30 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 104,47 EUR
Grąža per dieną: 0,40%
Grąža nuo metų pradžios: 8,29%
Grąža nuo įkūrimo: 4,47%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos