Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 18 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2017.06.23
Fondo grynieji aktyvai: 2,58 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 211,76 EUR
Grąža per dieną: 0,61%
Grąža nuo metų pradžios: 5,58%
Grąža nuo įkūrimo: 111,76%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2017.06.23
Fondo grynieji aktyvai: 517,55 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 98,53 EUR
Grąža per dieną: 0,60%
Grąža nuo metų pradžios: -5,76%
Grąža nuo įkūrimo: -1,47%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos