Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2019.01.15
Fondo grynieji aktyvai: 2,17 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 230,94 EUR
Grąža per dieną: 0,84%
Grąža nuo metų pradžios: 8,28%
Grąža nuo įkūrimo: 130,94%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2019.01.15
Fondo grynieji aktyvai: 563,94 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 92,24 EUR
Grąža per dieną: 0,30%
Grąža nuo metų pradžios: 5,40%
Grąža nuo įkūrimo: -7,76%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos