Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2019.02.21
Fondo grynieji aktyvai: 2,24 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 249,58 EUR
Grąža per dieną: -0,18%
Grąža nuo metų pradžios: 17,02%
Grąža nuo įkūrimo: 149,58%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2019.02.21
Fondo grynieji aktyvai: 584,37 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 95,58 EUR
Grąža per dieną: -0,91%
Grąža nuo metų pradžios: 9,21%
Grąža nuo įkūrimo: -4,42%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos