Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 22 milijonus eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2018.05.18
Fondo grynieji aktyvai: 2,79 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 242,82 EUR
Grąža per dieną: 0,04%
Grąža nuo metų pradžios: -5,68%
Grąža nuo įkūrimo: 142,82%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2018.05.18
Fondo grynieji aktyvai: 634,26 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 104,30 EUR
Grąža per dieną: -0,29%
Grąža nuo metų pradžios: 8,11%
Grąža nuo įkūrimo: 4,30%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos