Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 17 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2017.03.21
Fondo grynieji aktyvai: 2,44 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 206,55 EUR
Grąža per dieną: -0,29%
Grąža nuo metų pradžios: 2,98%
Grąža nuo įkūrimo: 106,55%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2017.03.21
Fondo grynieji aktyvai: 518,67 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 100,63 EUR
Grąža per dieną: -2,34%
Grąža nuo metų pradžios: -3,75%
Grąža nuo įkūrimo: 0,64%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos