2019 03 26 PQVF fondas stabdo veiklą

Prudentis Quantitative Value Fund fondas (toliau fondas) per daugiau kaip 4 metų gyvavimo laikotarpį nepasiekė fondo steigimo dokumetuose numatytų investicinės grąžos tikslų tiek absoliučia, tiek ir su lyginamuoju indeksu lyginamąja prasme. Fondo valdytojo Gedimino Būdos nuomone tolimesnis nuoseklus fondo investicinės strategijos tęsimas negarantuotų tiek fondo valdytojams, tiek ir fondo dalyviams priimtinų ilgalaikių fondo investicinės veiklos rezultatų. Kad pasiekti geresnių rezultatų įmonės Prudentis valdybos nuomone yra būtini esminiai fondo strategijos pakeitimai.
 
Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, faktinius fondo veiklos rezultatus, fondo tolimesnės veiklos perspektyvas ir į fondo daugumos klientų aktualias nuomones, įmonės Prudentis valdyba nusprendžia:

 

  1. Nutraukti fondo veiklą ir pradėti fondo likvidavimo procedūrą. Likviduotus fondo aktyvus iki 2019 m. balandžio 15 d. išmokėti fondo dalyviams proporcingai jų turimiems vienetams;
  2. Nuo kovo 26 d. nebepriimti fondo vienetų pirkimo ir išpirkimo paraiškų;
  3. Fondo grynieji aktyvai ir fondo vieneto vertė bus skaičiuojama iki galutinio lėšų išmokėjimo fondo dalyviams dienos. Nuo kovo 26 d. dienos skaičiuojant fondo aktyvų vertę nebus taikomi fondo valdymo, fondo depozitoriumo ir fondo audito mokesčiai. Šiuos mokesčius pagal susitarimą su susijusiomis šalimis kompensuos valdymo įmonė. Vertybinių popierių sandorių, valiutos keitimo ir kiti mokesčiai, susiję su fondo pozicijų likvidavimu, bus taikomi pagal galiojančius susitarimus su fondo depozitoriumu.
  4. Suteikti galimybę likviduojamo fondo dalyviams be jokių papildomų mokesčių pereiti į kitus įmonės valdomus fondus.