2020 09 02 Atnaujintos PGVF fondo taisyklės

Š.m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos banko priežiūros tarnyba leido patvirtinti naują Prudentis Global Value Fund fondo taisyklių redakciją. Naujojoje taisyklių redakcijoje buvo atlikta ženklus skaičius įvairių, daugiausia techninio pobūdžio patikslinimų, kuriems poreikis atsirado dėl pakitusių LR teisės aktų. Pagrindiniai pakeitimai: 

Patikslintos diversifikavimo taisyklės, investavimo apribojimai, valdymo įmonės pareigos, valdymo įmonės teisės, depozitoriumo keitimo sąlygos ir tvarka, patikslintas fondo pardavimo sąlygų ir tvarkos 10.1.4 punktas.

Patikslinti fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo ir atnaujinimo pagrindai ir tvarka.

Pagal atsinaujinusius teisės aktus ir rekomendacijas pakoreguotas fordo turto vertinimo, investicinio vieneto vertės apskaičiavimo ir skelbimo tvarkos aprašymas. Aprašymas buvo ženkliai sutrumpintas.

Pakoreguotas fondo panaikinimo pagrindų ir procedūrų aprašymas.

Papildyta fondo taisyklių pakeitimo tvarka.

Fondo investavimo strategijoje ar investicijų diversifikavimo sferose pakeitimų daroma nebuvo. 

Ramaus investavimo!

UAB Prudentis