2014 11 04 PQVF fondo platinimo mokesčio sumažinimas

Investuojams, kurie investuos į naujai įsteigtą Prudentis Quantitative Value Fund fondą iki 2014m. gruodžio 31d., UAB Prudentis įmonės valdybos sprendimu yra sumažintas PQVF platinimo mokestis. 

Investuojantiems iki 100.000 EUR sumą, platinimo mokestis nuo 2-3% yra sumažintas iki 1% nuo investuojamos sumos; Investuojantiems didesnę nei 100.000 EUR sumą, platinimo mokestis iki š.m. gruodžio 31d. yra iš viso panaikintas.

Plačiau apie PQVF fondo investavimo strategiją, pozicijų parinkimo kriterijus, rizikos valdymą, fondo valdymo kaštus kviečiame skaityti PQVF prezentaciją investuotojams ir fondo steigimo dokumentus

Naudokitės puikia galimybe investuoti į perspektyvų fondą!