Individualus investicijų portfelis

Individualaus portfelio valdymo paslaugas šiuo metu siūlome tik retais atvejais. Tai galime daryti, jei klientas – finansinė institucija arba asmuo, galintis patikėti valdyti iš tiesų dideles lėšas ilgam laikotarpiui ir kurio reikalavimai investuojamam portfeliui ženkliai skiriasi nuo mūsų įgyvendinamos strategijos, valdant esamus Prudentis fondus.
 
Mūsų formuojamas investicinis portfelis paprastai bus sudarytas iš biržose kotiruojamų įmonių, kurių didžioji dalis veikia saugiose šalyse, akcijų, kurios, mūsų nuomone, yra nepakankamai įvertintos.
 
Mes siekiame ir tikimės, tačiau negarantuojame, uždirbti 15% metinę investicijų grąžą.
 
Mūsų investavimo ir apmokėjimo už mūsų paslaugas strategija yra sukurtos taip, kad eliminuotų arba iki minimumo sumažintų visus interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp valdytojo ir kliento.
 
Laisvas įmonės, mūsų asmenines lėšas mes investuojame ten pat, kur ir mūsų klientų lėšas, taip papildomai derindami interesus prie mūsų klientų.