Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.07.02
Fondo grynieji aktyvai: 1,92 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 158,72 EUR
Grąža per dieną: -1,44 %
Grąža nuo metų pradžios: 3,31 %
Grąža nuo įkūrimo: 58,72 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.07.02
Fondo grynieji aktyvai: 554,10 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 101,77 EUR
Grąža per dieną: -0,41 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 1,77 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos

2015. 05. 26
A. Balaišio komentaras dėl "Air Lituanica"
Išspausdintas A. Balaišio straipsnis www.delfi.lt