Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.04.16
Fondo grynieji aktyvai: 1,98 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 162,84 EUR
Grąža per dieną: -0,22 %
Grąža nuo metų pradžios: 6,00 %
Grąža nuo įkūrimo: 62,84 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.04.16
Fondo grynieji aktyvai: 557,26 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 105,73 EUR
Grąža per dieną: -0,29 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 5,73 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos