Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.10.01
Fondo grynieji aktyvai: 1,78 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 144,24 EUR
Grąža per dieną: -0,10 %
Grąža nuo metų pradžios: -6,11 %
Grąža nuo įkūrimo: 44,24 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.10.01
Fondo grynieji aktyvai: 496,48 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 91,19 EUR
Grąža per dieną: -0,78 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: -8,81 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos