Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.07.31
Fondo grynieji aktyvai: 1,90 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 153,69 EUR
Grąža per dieną: -0,35%
Grąža nuo metų pradžios: 0,04 %
Grąža nuo įkūrimo: 53,69%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.07.31
Fondo grynieji aktyvai: 558,22 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 102,53 EUR
Grąža per dieną: 0,38 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 2,53 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos

2015. 05. 26
A. Balaišio komentaras dėl "Air Lituanica"
Išspausdintas A. Balaišio straipsnis www.delfi.lt