Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.07.28
Fondo grynieji aktyvai: 2,16 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 177,25 EUR
Grąža per dieną: -0,61%
Grąža nuo metų pradžios: 23,49%
Grąža nuo įkūrimo: 77,25%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.07.28
Fondo grynieji aktyvai: 503,80 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 97,75 EUR
Grąža per dieną: -0,27%
Grąža nuo metų pradžios: 4,24 %
Grąža nuo įkūrimo: -2,25 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos