Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.11.24
Fondo grynieji aktyvai: 1,93 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 153,23 EUR
Grąža per dieną: 0,02 %
Grąža nuo metų pradžios: -0,26 %
Grąža nuo įkūrimo: 53,23 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.11.24
Fondo grynieji aktyvai: 548,61 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 97,10 EUR
Grąža per dieną: 0,50 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: -2,90 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos