Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.03.26
Fondo grynieji aktyvai: 2,05 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 158,52 EUR
Grąža per dieną: 0,05 %
Grąža nuo metų pradžios: 3,18 %
Grąža nuo įkūrimo: 58,52 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.03.26
Fondo grynieji aktyvai: 533,39 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 101,20 EUR
Grąža per dieną: -0,18 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 1,20 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos