Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 17 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2017.02.21
Fondo grynieji aktyvai: 2,38 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 205,84 EUR
Grąža per dieną: -0,02%
Grąža nuo metų pradžios: 2,63%
Grąža nuo įkūrimo: 105,84%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2017.02.21
Fondo grynieji aktyvai: 556,47 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 107,97
Grąža per dieną: 0,77%
Grąža nuo metų pradžios: 3,27%
Grąža nuo įkūrimo: 7,97%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos