Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.02.09
Fondo grynieji aktyvai: 1,73 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 134,45 EUR
Grąža per dieną: -1,09 %
Grąža nuo metų pradžios: -6,33 %
Grąža nuo įkūrimo: 34,45 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.02.09
Fondo grynieji aktyvai: 419,64 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 81,42 EUR
Grąža per dieną: -0,26 %
Grąža nuo metų pradžios: -13,17 %
Grąža nuo įkūrimo: -18,58 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos