Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.09.02
Fondo grynieji aktyvai: 1,87 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 151,22 EUR
Grąža per dieną: 0,89 %
Grąža nuo metų pradžios: -1,57 %
Grąža nuo įkūrimo: 51,22 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.09.02
Fondo grynieji aktyvai: 513,94 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 94,40 EUR
Grąža per dieną: 1,13 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: -5,60 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos