Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.05.26
Fondo grynieji aktyvai: 2,22 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 169,97 EUR
Grąža per dieną: -0,22 %
Grąža nuo metų pradžios: 18,43 %
Grąža nuo įkūrimo: 69,97 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.05.26
Fondo grynieji aktyvai: 465,13 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 90,24 EUR
Grąža per dieną: 0,81 %
Grąža nuo metų pradžios: -3,76 %
Grąža nuo įkūrimo: -9,76 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos