Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.08.25
Fondo grynieji aktyvai: 2,20 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 180,25 EUR
Grąža per dieną: -0,37%
Grąža nuo metų pradžios: 25,59%
Grąža nuo įkūrimo: 80,25%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.08.25
Fondo grynieji aktyvai: 498,56 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 96,73 EUR
Grąža per dieną: 0,51 %
Grąža nuo metų pradžios: 3,15 %
Grąža nuo įkūrimo: -3,27 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos