Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.06.27
Fondo grynieji aktyvai: 2,06 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 165,6701 EUR
Grąža per dieną: - 5,02 %
Grąža nuo metų pradžios: 15,39 %
Grąža nuo įkūrimo: 65,61 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.06.27
Fondo grynieji aktyvai: 449,47 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 87,21 EUR
Grąža per dieną: -5,06 %
Grąža nuo metų pradžios: -7,00 %
Grąža nuo įkūrimo: -12,79 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos