Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.02.27
Fondo grynieji aktyvai: 2,08 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 160,62 EUR
Grąža per dieną: -0,36 %
Grąža nuo metų pradžios: 4,55 %
Grąža nuo įkūrimo: 60,62 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.02.27
Fondo grynieji aktyvai: 538,98 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 102,26 EUR
Grąža per dieną: -1,93 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 2,26 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos