Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.01.23
Fondo grynieji aktyvai: 2,11 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 157,25 EUR
Grąža per dieną: 0,01 %
Grąža nuo metų pradžios: 2,36 %
Grąža nuo įkūrimo: 57,25 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.01.23
Fondo grynieji aktyvai: 447,46 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 99,86 EUR
Grąža per dieną: -0,01 %
Grąža nuo metų pradžios: -0,14 %
Grąža nuo įkūrimo: -0,14 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos