Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2015.05.22
Fondo grynieji aktyvai: 2,00 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 165,01 EUR
Grąža per dieną: 0,01 %
Grąža nuo metų pradžios: 7,41 %
Grąža nuo įkūrimo: 65,01 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2015.05.22
Fondo grynieji aktyvai: 551,30 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 101,26 EUR
Grąža per dieną: -0,29 %
Grąža nuo metų pradžios: - %
Grąža nuo įkūrimo: 1,26 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos