Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.09.22
Fondo grynieji aktyvai: 2,29 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 185,50 EUR
Grąža per dieną: 1,39%
Grąža nuo metų pradžios: 29,24%
Grąža nuo įkūrimo: 85,50%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.09.22
Fondo grynieji aktyvai: 510,59 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 99,06 EUR
Grąža per dieną: 1,54 %
Grąža nuo metų pradžios: 5,64%
Grąža nuo įkūrimo: -0,94 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos