Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 15 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2017.01.20
Fondo grynieji aktyvai: 2,30 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 199,18 EUR
Grąža per dieną: 0,40%
Grąža nuo metų pradžios: -0,70%
Grąža nuo įkūrimo: 99,18%
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2017.01.20
Fondo grynieji aktyvai: 537,18 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 104,22 EUR
Grąža per dieną: 0,66%
Grąža nuo metų pradžios: -0,31%
Grąža nuo įkūrimo: 4,22%
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos