Investicijų valdymas

Valdome daugiau nei 13 milijonų eurų mums patikėtų lėšų. Investuojame į kruopščiai atrinktus vertybinius popierius ilgam laikui. Vadovaujamės sėkminga ir laiko patikrinta „vertės“ investavimo filosofija.
Prudentis Global Value Fund
Data: 2016.04.28
Fondo grynieji aktyvai: 2,23 mln. EUR
Investicinio vieneto vertė: 171,28 EUR
Grąža per dieną: 0,19 %
Grąža nuo metų pradžios: 19,34 %
Grąža nuo įkūrimo: 71,28 %
Įkūrimo data: 2009.07.01
Prudentis Quantitative Value Fund
Data: 2016.04.28
Fondo grynieji aktyvai: 474,89 tūkst. EUR
Investicinio vieneto vertė: 92,14 EUR
Grąža per dieną: -0,33 %
Grąža nuo metų pradžios: -1,74 %
Grąža nuo įkūrimo: -7,86 %
Įkūrimo data: 2015.01.15

Naujienos